Eerste Kamer akkoord met Wet wijziging woonplaatsbeginsel, gemeente waar pleegkind vandaan komt verantwoordelijk voor kosten

11 februari 2020: de Eerste Kamer is akkoord met  de Wet wijziging woonplaatsbeginsel . De gemeente waar een pleegkind vandaan komt wordt verantwoordelijk voor de kosten. Verwacht wordt dat de wijziging 1 januari 2021 ingaat.

De Wet wijziging woonplaatsbeginsel is 11 februari aangenomen door de Eerste Kamer (kamerstuk 35 219). Het bestuur van de LOPOR is blij dat met de wijziging een einde komt aan de zorgelijke situatie dat in bepaalde gemeenten pleeggezinnen geen plaatsing meer krijgen omdat daarmee de kosten van pleegzorg van die gemeente zouden stijgen. Dit ondanks wachtlijsten bij de regionale pleegzorginstantie en dus behoefte aan meer pleeggezinnen. Na de implementatie van de Wet (naar verwachting 1 januari 2021 volgens de VNG) wordt in een groot aantal gevallen namelijk niet meer de gemeente waar het pleeggezin woont (en dus het pleegkind verblijft) verantwoordelijk voor de kosten van de pleegzorg, maar de gemeente waar het oorspronkelijke gezin van het pleegkind vandaan komt. De LOPOR heeft wijziging van het woonplaatsbeginsel regelmatig bepleit, onder andere bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en in gesprekken met Tweede Kamerleden.