Wetsevaluatie Verbetering positie pleegouders aangeboden aan de Tweede Kamer

Op 7 juni 2019 is de Wetsevaluatie verbetering positie pleegouders aangeboden aan de Tweede Kamer: Wetsevaluatie verbetering positie pleegouders.

De LOPOR zal gevraagd worden om samen met Jeugdzorg Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen na te gaan hoe medezeggenschap van pleegouders bij pleegzorgaanbieders versterkt kan worden. De Tweede Kamer zal bij de eerstvolgende Voortgangsrapportage Zorg voor de Jeugd, in het najaar, uitgebreid worden geïnformeerd over de intensive-ringen van het actieplan pleegzorg. Hierbij worden de aanbevelingen van deze evaluatie meegenomen.

De LOPOR was aangesloten bij de begeleidingscommissie die in het kader van deze evaluatie was ingesteld en heeft naar aanleiding van de concept-rapportage van deze commissie nog de volgende reactie meegegeven aan de onderzoekers: Input aan onderzoekers Wetsevaluatie versterking positie pleegouders 2019-03