Webinar over gevolgen van wetswijziging medezeggenschap voor pleegouderraden: dinsdag 23 juni, 20.00 uur

Op 1 juli 2020 treedt de nieuwe Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018 (Wmcz) in werking. Deze wet vervangt de passage in de Jeugdwet over pleegouderraden. Vanaf 1 juli krijgen pleegouderraden dezelfde rechten en plichten als cliëntenraden en deze wijziging heeft invloed op de rol van de pleegouderraad. Om POR-leden en andere geïnteresseerden te informeren over de nieuwe wet en de gevolgen hiervan, organiseren de NVP en LOPOR in samenwerking met LOC op 23 juni aanstaande een webinar, aanvang 20.00 uur.  Aanmelden voor het webinar kan via deze link.