Terugkijken webinar over gevolgen van wetswijziging medezeggenschap voor pleegouderraden

Op 1 juli is de nieuwe Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018 (Wmcz) in werking getreden. Deze wet vervangt de passage in de Jeugdwet over pleegouderraden en geeft pleegouderraden dezelfde rechten en plichten als cliëntenraden. Om POR-leden en andere geïnteresseerden te informeren over de nieuwe wet en de gevolgen hiervan, organiseerde NVP en LOPOR in samenwerking met LOC op 23 juni een webinar, aanvang 20.00 uur.  Terugkijken van  het webinar kan via deze link.