Waarom stoppen pleegouders

De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen, het Nederlands Jeugdinstituut en Jeugdzorg Nederland deden samen het onderzoek “Waarom stoppen pleegouders”. Bijgaand de link naar de onderzoeksresultaten. Minder uitval pleegouders bij betere begeleiding.

Volg de ontwikkelingen via de Nieuwsbrief Actieonderzoek Continuïteit pleegzorg