Vertrouwelijke ingang bij het Ministerie van Financiën

Pleegzorg is een fenomeen waar niet iedereen mee bekend is. Dat geldt ook voor werknemers van de belastingdienst die, door onbekendheid met de situatie in de pleegzorg, de regelgeving met betrekking tot toeslagen en belastingheffing niet altijd correct toepassen. Het komt vaak voor dat een pleeggezin er met de belastingdienst niet uitkomt en de zaak compleet vast loopt. De aangesloten POR-ren maken hier regelmatig melding van op de LOPOR-dagen. We hebben dit met het Ministerie van Financiën besproken. Dat heeft ertoe geleid, dat de LOPOR direct contact heeft gekregen met een speciaal voor dit soort situaties opgericht team van de belastingdienst. Als contactpersoon binnen de LOPOR is aangewezen onze voorzitter, die tevens fiscalist van beroep is. Hebt u te maken met zo’n vastgelopen situatie dan kunt u zich rechtstreeks richten tot onze voorzitter: