Verklaring vitale functie pleegouder

Als pleegkinderen er moeite mee hebben dat de structuur van school of kinderopvang wegvalt als gevolg van de lockdown neem dan zo snel mogelijk contact op met de pleegzorgbegeleider, school of opvang om te bespreken wat de mogelijkheden zijn. Ook de gemeente kan hierin een rol spelen. Eventueel kan men de pleegzorgorganisatie vragen om een brief op te stellen waarin staat dat pleegzorg onder de cruciale beroepen valt, zoals bijvoorbeeld deze brief van De Rading:┬á 201216 Verklaring vitale functie pleegouder – anoniem.