Teken de petitie: neem staatssecretaris voor Jeugd op in nieuw kabinet

LOPOR start petitie en doet oproep aan politiek Den Haag: neem staatssecretaris voor Jeugd op in nieuw kabinet. Teken de petitie hier.

Help ons om de meer dan veertigduizend handtekeningen bijeen te krijgen, die nodig zijn om het verzoek bespreekbaar te maken in de Tweede Kamer.

De jeugd heeft de volle aandacht nodig van de politiek. Volle aandacht en centrale aansturing. De LOPOR stelt dat er een staatssecretaris voor Jeugd in het nog te vormen kabinet moet komen. De problemen in de jeugdzorg worden alsmaar groter, de toeslagenaffaire, de wachtlijsten, de financiële problemen bij gemeenten en jeugdzorgorganisaties, uitval en vertrek van personeel binnen de jeugdzorg, een nijpend tekort aan woonruimte voor gezinnen en jongeren en ga zo maar door.

Uit het AEF-onderzoek (Andersson Elffers Felix, bureau voor maatschappelijke vraagstukken) “Stelsel in groei” blijkt dat in 2019 gemeenten maar liefst 1,6 tot 1,8 miljard Euro minder van de Rijksoverheid hebben ontvangen, terwijl zij meer aan jeugdzorg hebben uitgegeven. Met wat besparingsopties, die ook uit het AEF rapport komen, becijfert AEF het structurele tekort voor gemeenten op 1,3 tot 1,5 miljard Euro per jaar. AEF heeft alleen de inkomsten en uitgaven van gemeenten bekeken. Wat nog niet is meegenomen in deze rekensom zijn de financiële problemen bij de jeugdzorgorganisaties. Zij ontvangen structureel te weinig geld van gemeenten en verkeren daardoor in zwaar weer. Als dit wordt toegevoegd aan de rekensom van AEF, dan is het financiële probleem nóg groter.

Recent heeft het demissionaire kabinet besloten om de gemeenten financieel tegemoet te komen door structureel 1,3 miljard extra toe te voegen aan de gemeentelijke begrotingen ten behoeve van Jeugdzorg. Dat is mooi maar ons inziens niet voldoende. Hoe kunnen we voorkomen, dat we opnieuw fouten maken. Fouten waar heel veel kinderen/jongeren en ouders de dupe van zijn geworden.

Op dit moment valt Jeugdzorg niet onder één minister of staatssecretaris maar onder de verantwoordelijkheid van een aantal bewindspersonen. Wat we meer dan nodig hebben, is één bewindspersoon verantwoordelijk voor de jeugdzorg als geheel, een staatssecretaris zou al prachtig zijn. Eén persoon, die de regie gaat voeren en haar/zijn stempel drukt op het beleid. Samen met de extra financiële middelen levert de aanstelling van een staatssecretaris Jeugd een ultieme bijdrage om de grote problemen in de jeugdzorg te begeleiden en op te lossen. Na 31 debatten in de afgelopen 7 jaar in de Tweede Kamer zonder enige verbetering, is een verantwoordelijke staatssecretaris voor Jeugd meer dan nodig.

Dat moet de boodschap zijn aan de Tweede en Eerste Kamer en aan partijen die een nieuwe coalitie gaan vormen. 

Voor vragen neem contact op met de schrijver van de petitie, Aad Koolaard, algemeen lid, of Frans Louwen, voorzitter via