Organisatie

Leden
De LOPOR biedt de pleegouderraden van de in Nederland werkzame pleegzorgorganisaties de mogelijkheid om zich te verenigen. Twee maal per jaar wordt een zogenoemde LOPOR-dag gehouden. Dat is een ledenvergadering, waarbij het belangrijkste element is de uitwisseling van ervaringen en het bespreken van zaken waar je als pleegouderraad tegenaan loopt. Deze bijeenkomsten vinden gewoonlijk in maart/april en november plaats op een locatie in het midden van het land.

Bestuur
De LOPOR wordt geleid door een bestuur dat bestaat uit vrijwilligers, waarbij deze vrijwilligers bij voorkeur ook lid zijn van een pleegouderraad. Dat blijkt in de praktijk een uitdagende combinatie, omdat veel pleegouders sowieso al een druk bezet leven kennen met de zorg voor hun pleegkind. We zijn daarom eigenlijk permanent op zoek naar mensen die het bestuur kunnen versterken en mee willen helpen om de LOPOR betekenisvol te laten zijn in het Nederlandse pleegzorglandschap. Op dit moment is er vooral behoefte aan iemand die affiniteit heeft met een secretarisfunctie, waarbij geldt dat er ondersteuning is door een ambtelijk secretaris voor de praktische werkzaamheden.

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende vijf leden:
Frans Louwen (voorzitter) –
Karin Gruyters (secretaris) –
Aad Koolaard (penningmeester) –
Jan Lucke (algemeen bestuurslid) –