Opleiding

De LOPOR is in samenwerking met de Nederlandse Verenging voor Pleegouders bezig een cursus op te zetten voor leden van Pleegouderraden in Nederland.

In de vorm van een HOE boek en een DOE boek zal onder andere aandacht worden besteed aan de medezeggenschap, wetgeving (rechten en plichten) betreffende het pleegouderschap, de voorwaarden voor de pleegzorgaanbieders. Dit om de leden van  de diverse Pleegouderraden zoveel als mogelijk voor te bereiden op hun taak als lid van de POR, in het belang van alle pleegouders en pleegkinderen.