NVP en Pleegzorg.nl organiseren online bijeenkomsten voor pleegouders rondom actuele thema’s

In november organiseert de NVP samen met platform Pleegzorg.nl vier online bijeenkomsten voor pleegouders waarin actuele pleegzorgthema’s aan bod komen: omgangsregelingen, pleegkinderen die achttien worden, tieners in pleegzorg en de beëindiging van een plaatsing. Deelnemers kunnen zich voorbereiden op de bijeenkomsten door het maken van een e-learning, het lezen van een artikel of het bekijken van een webinar of video op pleegzorg.nl.

De bijeenkomsten zijn online via Zoom. Er kunnen zestien pleegouders per keer meedoen. Klik op een van onderstaande links voor meer informatie of aanmelding.