Meer aandacht voor eigen kinderen van pleegouders in vernieuwde handleiding voor pleegzorgbegeleiders. Webinar: 3 november

In 2017 ontwikkelden PI Research en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) in samenwerking met pleegzorgaanbieders een  basishandleiding voor pleegzorgbegeleiding. Dit jaar is de methode vernieuwd. In de update is er meer aandacht voor de begeleiding van eigen kinderen van pleegouders. Dinsdag 3 oktober wordt hierover meer uitleg gegeven tijdens het webinar Pleegzorg begeleiden is een vak!