Loyaliteit in beeld gebracht door de Zandtovenaar

De kracht van de eenvoud: “Loyaliteit in beeld”. Een filmpje van viereneenhalve minuut in zand over de blijvende band met ouders en het mogen vertrouwen op pleegouders. “Loyaliteit, in beeld” is een initiatief van Mariët Jansen (WSG) en Ineke Wiebing (Jeugdhulp Friesland) die ook het verhaal maakten. Beeld: Zandtovenaar Gert van der Vijver,  muziek Till Zuidema. Bekijk de film hier.