Brief naar de staatssecretaris van VWS de heer Maarten van Ooijen

Door de LOPOR is op 22 december 2022 een brief geschreven naar de staatssecretaris van VWS de heer Maarten van Ooijen, waarin we onze zorgen uiten over het mogelijk niet volledig financieren van de verhoging van de pleegoudertoeslag, door gemeenten een de jeugdzorginstellingen.

Aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
De heer Maarten van Ooijen

Breda, 22 december 2022

Zijne excellentie,
Naar aanleiding van de afkondiging in de Staatcourant van 2 december 2022, dat de pleegzorgtarieven voor 2023 met 14,3% worden geïndexeerd, stuurt het bestuur van het Landelijk Overleg PleegOuderRaden (LOPOR) u deze brief.
Uiteraard zijn wij zeer content met deze compensatie van de gestegen kosten, waarmee pleeggezinnen worden geconfronteerd bij de opvang van pleegkinderen.
Echter wij maken ons nadrukkelijk zorgen over de wijze waarop deze indexatie moet worden gefinancierd.

Een rondgang bij onze leden leert ons dat dit niet als een automatisch proces door de gemeenten wordt betaald aan de jeugdzorgorganisaties. Hier moet blijkbaar over worden onderhandeld, waarbij de uitkomst niet op voorhand vast staat. Dit vergt heel veel extra tijd en levert ook onzekerheid op. Beide aspecten kunnen ons inziens worden voorkomen.
De focus van jeugdzorgorganisaties moet liggen bij hun primaire taak en wel de zorg voor onze jongeren en niet of een landelijke opgelegde indexering wel betaald kan worden door hen aan de pleeggezinnen.
Ten alle tijden moet worden voorkomen dat deze terechte indexering ertoe zou leiden dat de kwaliteit van pleegzorg wordt uitgehold.

Vandaar ons dringende verzoek aan de Staatssecretaris om in contact te treden met de gemeenten in overleg met de VNG en de betrokken partijen ervan te overtuigen dat de extra kosten voortkomend uit de indexatie volledig worden gefinancierd vanuit de overheid en niet door de jeugdzorgorganisaties.

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Namens het LOPOR-bestuur
Frans Louwen