Eerstvolgende bestuursvergadering 17 november

De eerstvolgende bestuursvergadering vindt plaats op maandagavond 17 november a.s. Het bestuur vergadert maandelijks, m.u.v. de zomervakantie. Bestuursvergaderingen zijn openbaar voor leden. Voor meer informatie of het inbrengen van agendapunten mail naar .

Vergaderschema 2021/2022:
13 December 2021
12 Januari 2022
9 Februari 2022
9 Maart 2022
13 April 2022
12 Mei 2022
8 Juni 2022
13 Juli 2022
14 September 2022
12 Oktober 2022
9 November 2022
14 December 2022