Eerstvolgende bestuursvergadering: 17 februari 2021, 20.30 uur

De eerstvolgende (online) bestuursvergadering vindt plaats op 17 februari a.s. Aanvang 20.30 uur. Voor inbreng van agendapunten mail naar . Bestuursvergaderingen zijn openbaar voor leden. De vergaderdata voor de komende maanden: 10 maart, 14 april, 12 mei.