Eerstvolgende bestuursvergadering: 14 april 2021, 20.30 uur

De eerstvolgende reguliere (online) bestuursvergadering vindt plaats op 14 april a.s. Aanvang 20.30 uur. Voor inbreng van agendapunten mail naar . Bestuursvergaderingen zijn openbaar voor leden. Andere vergaderdata, voor zover bekend: 12 mei.