Concept modelreglement pleegouderraden

Het eerste concept modelreglement voor de pleegouderraden, gebaseerd op het modelreglement voor de cliëntenraden en de nieuwe wetgeving (Wmcz2018) waarin pleegouderraden gelijkgesteld worden aan cliëntenraden. Het concept, aangepast door de NVP, ligt nu bij de meelezers. Daarna gaat het terug naar de NVP waar de opmerkingen worden verwerkt. Naar verwachting is het definitieve modelreglement tegen het voorjaar gereed. Voor vragen of opmerkingen, mail naar . Twee pleegouderraden hebben inmiddels een reglement, gebaseerd op de nieuwe wetgeving. Dit is op aanvraag beschikbaar. Het concept modelreglement:   medezeggenschapsregeling pleegouderraden versie 14 december 2020Model