Website NJI: informatie voor ouders, pleegouders en gezinshuisouders rondom coronavirus

Website NJI: informatie voor ouders, pleegouders en gezinshuisouders rondom coronavirus. Lees meer De kabinetsmaatregelen in de aanpak van het coronavirus hebben grote maatschappelijke gevolgen. Het Nederlands Jeugdinstituut probeert via haar site kinderen, (pleeg)ouders, andere opvoeders en professionals zo goed mogelijk te informeren over de ontstane situatie. Lees meer

Eerstvolgende bestuursvergadering: datum nog niet bekend

Volgende bestuursvergadering: …………(datum nog niet bekend) a.s. in Utrecht, Rijnsweerd. Aanvang 19.30 uur. Bestuursvergaderingen zijn openbaar voor POR-leden. Graag vooraf aanmelding bij de voorzitter (we vergaderen bij hem op kantoor): .

Waarom stoppen pleegouders

De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen, het Nederlands Jeugdinstituut en Jeugdzorg Nederland deden samen het onderzoek “Waarom stoppen pleegouders”. Bijgaand de link naar de onderzoeksresultaten. Minder uitval pleegouders bij betere begeleiding. Volg de ontwikkelingen via de Nieuwsbrief Actieonderzoek Continuïteit pleegzorg. 

Videoreeks Inge Vandenweege over het opvoeden van pleegkinderen

Vanaf 25 november is het mogelijk om in te schrijven op de nieuwe videoreeks van Inge Vandenweege over het opvoeden van pleegkinderen, mede mogelijk gemaakt door het programma Versterken van de kracht van pleegouders. Inge Vandenweege is schrijfster van het boek “Een (h)echte uitdaging”. Inschrijven voor de reeks van zes video’s kan via deze link. … Meer lezenVideoreeks Inge Vandenweege over het opvoeden van pleegkinderen

Wetsevaluatie Verbetering positie pleegouders aangeboden aan de Tweede Kamer

Op 7 juni 2019 is de Wetsevaluatie verbetering positie pleegouders aangeboden aan de Tweede Kamer: Wetsevaluatie verbetering positie pleegouders. De LOPOR zal gevraagd worden om samen met Jeugdzorg Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen na te gaan hoe medezeggenschap van pleegouders bij pleegzorgaanbieders versterkt kan worden. De Tweede Kamer zal bij de eerstvolgende Voortgangsrapportage … Meer lezenWetsevaluatie Verbetering positie pleegouders aangeboden aan de Tweede Kamer

Vertrouwelijke ingang bij het Ministerie van Financiën

Pleegzorg is een fenomeen waar niet iedereen mee bekend is. Dat geldt ook voor werknemers van de belastingdienst die, door onbekendheid met de situatie in de pleegzorg, de regelgeving met betrekking tot toeslagen en belastingheffing niet altijd correct toepassen. Het komt vaak voor dat een pleeggezin er met de belastingdienst niet uitkomt en de zaak … Meer lezenVertrouwelijke ingang bij het Ministerie van Financiën