Pleeggrootouderdag 28 oktober a.s. geheel online

De pleeggrootouderdag die de SBPN (Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders Nederland) jaarlijks organiseert is gezien de Coronamaatregelen geheel omgezet naar een online bijeenkomst. Datum: woensdag 28 oktober a.s. , aanvang 10.15, eindtijd  ca.16.00 uur. Het is ook mogelijk een deel van de dag deel te nemen. Aanmelden via de link in de nieuwsbrief van de SBPN. Belangstelling … Meer lezenPleeggrootouderdag 28 oktober a.s. geheel online

Nieuwe voorzitter LOPOR

Sinds woensdag 7 oktober jl.. heeft de LOPOR een nieuwe bestuursvoorzitter: Frans Louwen. Frans is tevens voorzitter van POR Vigere. Hij volgt Albert Elzinga op die na vele jaren actief te zijn geweest binnen het bestuur – eerst als penningmeester, later als voorzitter – afscheid neemt van het bestuur. Frans was in het verleden al … Meer lezenNieuwe voorzitter LOPOR

Eerstvolgende LOPOR-dag voorjaar 2021

In het voorjaar van 2021 zal naar verwachting de eerstvolgende LOPOR-dag worden georganiseerd voor afgevaardigden van de Nederlandse pleegouderraden. De datum is nog niet bekend. Voor meer informatie: .

Terugkijken webinar over gevolgen van wetswijziging medezeggenschap voor pleegouderraden

Op 1 juli is de nieuwe Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018 (Wmcz) in werking getreden. Deze wet vervangt de passage in de Jeugdwet over pleegouderraden en geeft pleegouderraden dezelfde rechten en plichten als cliëntenraden. Om POR-leden en andere geïnteresseerden te informeren over de nieuwe wet en de gevolgen hiervan, organiseerde NVP en LOPOR in samenwerking … Meer lezenTerugkijken webinar over gevolgen van wetswijziging medezeggenschap voor pleegouderraden

Uitslag enquête gevolgen coronacrisis voor pleegouders

Pleeggezinnen veerkrachtig tijdens coronacrisis, ondanks ervaren knelpunten Driekwart van de pleeggezinnen lukt het goed om met de veranderde omstandigheden tijdens de coronacrisis om te gaan. De coronamaatregelen hebben wel invloed op pleeggezinnen: 42% van de pleeggezinnen ervaart een grote impact als gevolg van de maatregelen. Vooral bij pleeggezinnen waarvan gezinsleden tot een risicogroep behoren, zorgt … Meer lezenUitslag enquête gevolgen coronacrisis voor pleegouders

NVP organiseert online ontmoetingen voor pleegouders

Als gevolg van de coronacrisis gaan bijeenkomsten voor pleegouders niet door, terwijl het  juist  in deze tijd fijn kan zijn om andere pleegouders te spreken en te horen hoe zij de nieuwe situatie aanpakken. De komende tijd organiseert de NVP daarom online ontmoetingen voor pleegouders. Meer hierover en andere informatie voor pleegouders rondom de coronacrisis