Teken de petitie: neem staatssecretaris voor Jeugd op in nieuw kabinet

LOPOR start petitie en doet oproep aan politiek Den Haag: neem staatssecretaris voor Jeugd op in nieuw kabinet. Teken de petitie hier. Help ons om de meer dan veertigduizend handtekeningen bijeen te krijgen, die nodig zijn om het verzoek bespreekbaar te maken in de Tweede Kamer. De jeugd heeft de volle aandacht nodig van de … Meer lezenTeken de petitie: neem staatssecretaris voor Jeugd op in nieuw kabinet

Volgende LOPOR-dag: 25 september 2021

Zaterdag 25 september a.s. wordt in Veenendaal de  eerstvolgende LOPOR-dag georganiseerd voor afgevaardigden van de Nederlandse pleegouderraden. Tijdens de LOPOR-dagen die ca. twee keer per jaar plaatsvinden komen vertegenwoordigers van de aangesloten pleegouderraden samen om elkaar te adviseren en te informeren. Tevens wordt een gastspreker uitgenodigd met expertise op een relevant vakgebied  Voor meer informatie … Meer lezenVolgende LOPOR-dag: 25 september 2021

Eerstvolgende bestuursvergadering 13 september

De eerstvolgende bestuursvergadering vindt plaats op 13 september a.s. in Breda. Het bestuur vergadert maandelijks, m.u.v. de zomervakantie. Bestuursvergaderingen zijn openbaar voor leden. Agendapunten kunnen worden ingebracht via    

Aandacht voor eigen kinderen in pleeggezin in nieuw boek ‘Als broers en zussen’

Hoe is het om als broers en zussen op te groeien in een pleeg- of adoptiegezin? In het nieuwe boek ‘Als broers en zussen’ vertellen vierentwintig jongeren van veertien tot twintig jaar over hun ervaringen. Er is speciale aandacht voor de biologisch eigen kinderen in een adoptie- of pleeggezin.  Auteurs: Femmie Juffer, Lindy Popma en … Meer lezenAandacht voor eigen kinderen in pleeggezin in nieuw boek ‘Als broers en zussen’

Vijf partijen slaan handen ineen om vastgelopen complexe jeugdzorg vlot te trekken

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Kinderombudsman, Nationale Ombudsman, Nederlandse Zorgautoriteit en Raad voor Volksgezondheid en Samenleving slaan de handen ineen om de vastgelopen patronen en systemen binnen de complexe jeugdhulp vlot te trekken. Kinderen en gezinnen met de meest complexe problemen moeten sneller en beter geholpen worden. Nu ontstaan crisissituaties terwijl partijen die verantwoordelijk zijn … Meer lezenVijf partijen slaan handen ineen om vastgelopen complexe jeugdzorg vlot te trekken

Platform pleegzorg.nl van start

Donderdag, 25 maart, is het platform Pleegzorg.nl officieel van start gegaan, een platform voor pleegouders, pleegzorgbegeleiders en andere professionals en belangstellenden. Pleegzorg.nl is een initiatief voortgekomen uit het programma Versterken van de kracht van pleegouders en is ontwikkeld door Jeugdzorg Nederland, NVP en VNG in samenwerking met andere organisaties uit het veld, pleegouderorganisaties en individuele … Meer lezenPlatform pleegzorg.nl van start

‘Voor de Jeugd Dag’ 27 september

Op maandag 27 september  organiseren NJI, VNG en VWS  – online –  de negende editie van de ‘Voor de Jeugd Dag’ rondom het thema ‘mentaal welbevinden’.  Een dag voor iedereen die met en voor kinderen, jongeren en ouders/opvoeders werkt en voor kinderen, jongeren en ouders/opvoeders zelf. Centrale vraag: hoe kunnen jeugdprofessionals, ouders en andere opvoeders … Meer lezen‘Voor de Jeugd Dag’ 27 september

Impact pleegzorg op eigen kinderen van pleegouders

Niet alleen voor pleegkinderen maar ook voor eigen kinderen van pleegouders heeft het wonen in een pleeggezin een grote impact. Soms raken eigen kinderen ondergesneeuwd als gevolg van de hectiek rondom de plaatsing.  NVP en NJI hebben – drie video’s online gezet waarin eigen kinderen van pleegouders zelf aan het woord komen over hun ervaringen … Meer lezenImpact pleegzorg op eigen kinderen van pleegouders