www.samenbouwenaanpleegzorg.nl

Samen bouwen aan platform pleegzorg.nl  Bouw mee aan het nieuwe online platform voor pleegouders ‘pleegzorg.nl’ dat in het voorjaar van 2021 van start moet gaan. Een plek waar pleegouders terecht kunnen voor informatie, om te leren en elkaar te ontmoeten. Initiatiefnemers Jeugdzorg Nederland en NVP roepen pleegouders op zich aan te melden en mee te … Meer lezenwww.samenbouwenaanpleegzorg.nl

Uitslag enquête gevolgen coronacrisis voor pleegouders

Pleeggezinnen veerkrachtig tijdens coronacrisis, ondanks ervaren knelpunten Driekwart van de pleeggezinnen lukt het goed om met de veranderde omstandigheden tijdens de coronacrisis om te gaan. De coronamaatregelen hebben wel invloed op pleeggezinnen: 42% van de pleeggezinnen ervaart een grote impact als gevolg van de maatregelen. Vooral bij pleeggezinnen waarvan gezinsleden tot een risicogroep behoren, zorgt … Meer lezenUitslag enquête gevolgen coronacrisis voor pleegouders

Website NJI: informatie voor ouders, pleegouders en gezinshuisouders rondom coronavirus

Website NJI: informatie voor ouders, pleegouders en gezinshuisouders rondom coronavirus. Lees meer De kabinetsmaatregelen in de aanpak van het coronavirus hebben grote maatschappelijke gevolgen. Het Nederlands Jeugdinstituut probeert via haar site kinderen, (pleeg)ouders, andere opvoeders en professionals zo goed mogelijk te informeren over de ontstane situatie. Lees meer

Eerstvolgende bestuursvergadering: datum nog niet bekend

Volgende bestuursvergadering: …………(datum nog niet bekend) a.s. in Utrecht, Rijnsweerd. Aanvang 19.30 uur. Bestuursvergaderingen zijn openbaar voor POR-leden. Graag vooraf aanmelding bij de voorzitter (we vergaderen bij hem op kantoor): .

Eerste Kamer akkoord met Wet wijziging woonplaatsbeginsel, gemeente waar pleegkind vandaan komt verantwoordelijk voor kosten

11 februari 2020: de Eerste Kamer is akkoord met  de Wet wijziging woonplaatsbeginsel . De gemeente waar een pleegkind vandaan komt wordt verantwoordelijk voor de kosten. Verwacht wordt dat de wijziging 1 januari 2021 ingaat. De Wet wijziging woonplaatsbeginsel is 11 februari aangenomen door de Eerste Kamer (kamerstuk 35 219). Het bestuur van de LOPOR … Meer lezenEerste Kamer akkoord met Wet wijziging woonplaatsbeginsel, gemeente waar pleegkind vandaan komt verantwoordelijk voor kosten