Terugkijken webinar over gevolgen van wetswijziging medezeggenschap voor pleegouderraden

Op 1 juli is de nieuwe Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018 (Wmcz) in werking getreden. Deze wet vervangt de passage in de Jeugdwet over pleegouderraden en geeft pleegouderraden dezelfde rechten en plichten als cliëntenraden. Om POR-leden en andere geïnteresseerden te informeren over de nieuwe wet en de gevolgen hiervan, organiseerde NVP en LOPOR in samenwerking … Meer lezenTerugkijken webinar over gevolgen van wetswijziging medezeggenschap voor pleegouderraden

www.samenbouwenaanpleegzorg.nl

Samen bouwen aan platform pleegzorg.nl  Bouw mee aan het nieuwe online platform voor pleegouders ‘pleegzorg.nl’ dat in het voorjaar van 2021 van start moet gaan. Een plek waar pleegouders terecht kunnen voor informatie, om te leren en elkaar te ontmoeten. Initiatiefnemers Jeugdzorg Nederland en NVP roepen pleegouders op zich aan te melden en mee te … Meer lezenwww.samenbouwenaanpleegzorg.nl

Uitslag enquête gevolgen coronacrisis voor pleegouders

Pleeggezinnen veerkrachtig tijdens coronacrisis, ondanks ervaren knelpunten Driekwart van de pleeggezinnen lukt het goed om met de veranderde omstandigheden tijdens de coronacrisis om te gaan. De coronamaatregelen hebben wel invloed op pleeggezinnen: 42% van de pleeggezinnen ervaart een grote impact als gevolg van de maatregelen. Vooral bij pleeggezinnen waarvan gezinsleden tot een risicogroep behoren, zorgt … Meer lezenUitslag enquête gevolgen coronacrisis voor pleegouders

Website NJI: informatie voor ouders, pleegouders en gezinshuisouders rondom coronavirus

Website NJI: informatie voor ouders, pleegouders en gezinshuisouders rondom coronavirus. Lees meer De kabinetsmaatregelen in de aanpak van het coronavirus hebben grote maatschappelijke gevolgen. Het Nederlands Jeugdinstituut probeert via haar site kinderen, (pleeg)ouders, andere opvoeders en professionals zo goed mogelijk te informeren over de ontstane situatie. Lees meer