Corona en pleegouders

Corona houdt de gemoederen bezig en heeft flinke impact op pleeggezinnen. De LOPOR heeft in overleg met de NVP een document opgesteld ten aanzien van de belangrijkste issues inzake pleegzorg en Corona voor de aangesloten pleegouderraden (basis zijn de RIVM richtlijnen): Corona en pleegouderraden  

Tweede enquête gevolgen coronamaatregelen voor pleeggezinnen

Welke gevolgen hebben de huidige coronamaatregelen voor pleeggezinnen? Evenals tijdens de eerste golf heeft de NVP in samenwerking met LOPOR en SBPN ook nu een enquête gemaakt om te onderzoeken waar pleegouders tegenaan lopen tijdens deze tweede lockdown.  Wat speelt er, zijn zaken beter geregeld of lopen de spanningen juist hoger op nu de pandemie … Meer lezenTweede enquête gevolgen coronamaatregelen voor pleeggezinnen

Eerstvolgende bestuursvergadering: 17 februari 2021, 20.30 uur

De eerstvolgende (online) bestuursvergadering vindt plaats op 17 februari a.s. Aanvang 20.30 uur. Voor inbreng van agendapunten mail naar . Bestuursvergaderingen zijn openbaar voor leden. De vergaderdata voor de komende maanden: 10 maart, 14 april, 12 mei.    

Online bijeenkomst ‘Trainen in de pleegzorg is een vak’

Geef jij een training in de pleegzorg? Of word je wel eens gevraagd als spreker op avonden voor pleeg- of gezinshuisouders? Platform pleegzorg.nl en het Gezinsinspriratieplein nodigen je uit om andere ‘vakgenoten’ te ontmoeten en bij elkaar inspiratie op te doen. De training wordt georganiseerd in samenwerking met de ontwikkelaars van de ‘training in trainerskwaliteiten’.  … Meer lezenOnline bijeenkomst ‘Trainen in de pleegzorg is een vak’

Loyaliteit in beeld gebracht door de Zandtovenaar

De kracht van de eenvoud: “Loyaliteit in beeld”. Een filmpje van viereneenhalve minuut in zand over de blijvende band met ouders en het mogen vertrouwen op pleegouders. “Loyaliteit, in beeld” is een initiatief van Mariët Jansen (WSG) en Ineke Wiebing (Jeugdhulp Friesland) die ook het verhaal maakten. Beeld: Zandtovenaar Gert van der Vijver,  muziek Till … Meer lezenLoyaliteit in beeld gebracht door de Zandtovenaar

Meer aandacht voor eigen kinderen van pleegouders in vernieuwde handleiding voor pleegzorgbegeleiders. Webinar: 3 november

In 2017 ontwikkelden PI Research en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) in samenwerking met pleegzorgaanbieders een  basishandleiding voor pleegzorgbegeleiding. Dit jaar is de methode vernieuwd. In de update is er meer aandacht voor de begeleiding van eigen kinderen van pleegouders. Dinsdag 3 oktober wordt hierover meer uitleg gegeven tijdens het webinar Pleegzorg begeleiden is een vak!

Nieuwe voorzitter LOPOR

Sinds woensdag 7 oktober jl.. heeft de LOPOR een nieuwe bestuursvoorzitter: Frans Louwen. Frans is tevens voorzitter van POR Vigere. Hij volgt Albert Elzinga op die na vele jaren actief te zijn geweest binnen het bestuur – eerst als penningmeester, later als voorzitter – afscheid neemt van het bestuur. Frans was in het verleden al … Meer lezenNieuwe voorzitter LOPOR