Bezoeken aan Tweede Kamerleden

Bezoeken aan Tweede Kamerleden 

De LOPOR heeft in het kader van de Evaluatie van de Wet versterking positie pleegouders Tweede Kamerleden benaderd om hen van input te kunnen voorzien in het kader van deze evaluatie. Inmiddels heeft op 18 december 2019 een gesprek plaatsgevonden met Maarten Hijink van de SP en op 12 februari 2020 met Joël Voordewind van de Christenunie.

Tijdens de LOPOR-dag van 23 november jl. heeft het bestuur voldoende te bespreken punten van de leden ontvangen, maar we staan open voor extra inbreng via