Bezoeken aan Tweede Kamerleden

Bezoeken aan Tweede Kamerleden 

De LOPOR heeft in het kader van de Evaluatie van de Wet versterking positie pleegouders Tweede Kamerleden benaderd om hen van input te kunnen voorzien in het kader van deze evaluatie. Inmiddels heeft 18 december 2019 een gesprek plaatsgevonden met Maarten Hijink (SP), 12 februari 2020 met Joël Voordewind (Christenunie) en 11 maart met Martin Wörsdörfer (VVD). Een bezoek aan Tweede Kamerlid Marijke van Beukering (D66) dat voor eind maart stond gepland  is uitgesteld  als gevolg van de Coronacrisis. Voor november is een nieuw – online – gesprek gepland met haar opvolger, Rens Raemakers.

Het bestuur staat open voor input via