bestuursvergadering: 18 februari a.s.

Volgende bestuursvergadering: 18 februari a.s. in Utrecht, Rijnsweerd. Aanvang 19.30 uur. Bestuursvergaderingen zijn openbaar voor POR-leden. Graag vooraf aanmelding bij de voorzitter (we vergaderen bij hem op kantoor): .