Pleeggrootouderdag 28 oktober a.s. geheel online

De pleeggrootouderdag die de SBPN (Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders Nederland) jaarlijks organiseert is gezien de Coronamaatregelen geheel omgezet naar een online bijeenkomst. Datum: woensdag 28 oktober a.s. , aanvang 10.15, eindtijd  ca.16.00 uur. Het is ook mogelijk een deel van de dag deel te nemen. Aanmelden via de link in de nieuwsbrief van de SBPN. Belangstelling … Meer lezenPleeggrootouderdag 28 oktober a.s. geheel online

Nieuwe voorzitter LOPOR

Sinds woensdag 7 oktober jl.. heeft de LOPOR een nieuwe bestuursvoorzitter: Frans Louwen. Frans is tevens voorzitter van POR Vigere. Hij volgt Albert Elzinga op die na vele jaren actief te zijn geweest binnen het bestuur – eerst als penningmeester, later als voorzitter – afscheid neemt van het bestuur. Frans was in het verleden al … Meer lezenNieuwe voorzitter LOPOR

Terugkijken webinar over gevolgen van wetswijziging medezeggenschap voor pleegouderraden

Op 1 juli is de nieuwe Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018 (Wmcz) in werking getreden. Deze wet vervangt de passage in de Jeugdwet over pleegouderraden en geeft pleegouderraden dezelfde rechten en plichten als cliëntenraden. Om POR-leden en andere geïnteresseerden te informeren over de nieuwe wet en de gevolgen hiervan, organiseerde NVP en LOPOR in samenwerking … Meer lezenTerugkijken webinar over gevolgen van wetswijziging medezeggenschap voor pleegouderraden

17 november 2020: symposium Pleegzorg & Gezinshuis 2020, zo thuis mogelijk opgroeien

Dinsdag 17 november 2020 organiseert SCEM  in de Utrechtse Jaarbeurs het landelijk symposium  ‘Pleegzorg & Gezinshuis 2020’  een landelijk Symposium over zo thuis mogelijk opgroeien. De bijeenkomst is bedoeld voor pleegouders, gezinshuisouders, beleidsmakers en professionals en wordt georganiseerd in samenwerking met o.a. Jeugdzorg Nederland, NJI en NVP. Kosten deelname voor pleegouders: € 145. Bij inschrijven … Meer lezen17 november 2020: symposium Pleegzorg & Gezinshuis 2020, zo thuis mogelijk opgroeien

Uitslag enquête gevolgen coronacrisis voor pleegouders

Pleeggezinnen veerkrachtig tijdens coronacrisis, ondanks ervaren knelpunten Driekwart van de pleeggezinnen lukt het goed om met de veranderde omstandigheden tijdens de coronacrisis om te gaan. De coronamaatregelen hebben wel invloed op pleeggezinnen: 42% van de pleeggezinnen ervaart een grote impact als gevolg van de maatregelen. Vooral bij pleeggezinnen waarvan gezinsleden tot een risicogroep behoren, zorgt … Meer lezenUitslag enquête gevolgen coronacrisis voor pleegouders