Teken de petitie: neem staatssecretaris voor Jeugd op in nieuw kabinet

LOPOR start petitie en doet oproep aan politiek Den Haag: neem staatssecretaris voor Jeugd op in nieuw kabinet. Teken de petitie hier. Help ons om de meer dan veertigduizend handtekeningen bijeen te krijgen, die nodig zijn om het verzoek bespreekbaar te maken in de Tweede Kamer. De jeugd heeft de volle aandacht nodig van de … Meer lezenTeken de petitie: neem staatssecretaris voor Jeugd op in nieuw kabinet

Eerstvolgende bestuursvergadering 13 september

De eerstvolgende bestuursvergadering vindt plaats op 13 september a.s. in Breda. Het bestuur vergadert maandelijks, m.u.v. de zomervakantie. Bestuursvergaderingen zijn openbaar voor leden. Agendapunten kunnen worden ingebracht via    

Aandacht voor eigen kinderen in pleeggezin in nieuw boek ‘Als broers en zussen’

Hoe is het om als broers en zussen op te groeien in een pleeg- of adoptiegezin? In het nieuwe boek ‘Als broers en zussen’ vertellen vierentwintig jongeren van veertien tot twintig jaar over hun ervaringen. Er is speciale aandacht voor de biologisch eigen kinderen in een adoptie- of pleeggezin.  Auteurs: Femmie Juffer, Lindy Popma en … Meer lezenAandacht voor eigen kinderen in pleeggezin in nieuw boek ‘Als broers en zussen’

Vijf partijen slaan handen ineen om vastgelopen complexe jeugdzorg vlot te trekken

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Kinderombudsman, Nationale Ombudsman, Nederlandse Zorgautoriteit en Raad voor Volksgezondheid en Samenleving slaan de handen ineen om de vastgelopen patronen en systemen binnen de complexe jeugdhulp vlot te trekken. Kinderen en gezinnen met de meest complexe problemen moeten sneller en beter geholpen worden. Nu ontstaan crisissituaties terwijl partijen die verantwoordelijk zijn … Meer lezenVijf partijen slaan handen ineen om vastgelopen complexe jeugdzorg vlot te trekken