Corona en pleegouders

Corona houdt de gemoederen bezig en heeft flinke impact op pleeggezinnen. De LOPOR heeft in overleg met de NVP een document opgesteld ten aanzien van de belangrijkste issues inzake pleegzorg en Corona voor de aangesloten pleegouderraden (basis zijn de RIVM richtlijnen): Corona en pleegouderraden  

Tweede enquête gevolgen coronamaatregelen voor pleeggezinnen

Welke gevolgen hebben de huidige coronamaatregelen voor pleeggezinnen? Evenals tijdens de eerste golf heeft de NVP in samenwerking met LOPOR en SBPN ook nu een enquête gemaakt om te onderzoeken waar pleegouders tegenaan lopen tijdens deze tweede lockdown.  Wat speelt er, zijn zaken beter geregeld of lopen de spanningen juist hoger op nu de pandemie … Meer lezenTweede enquête gevolgen coronamaatregelen voor pleeggezinnen

Eerstvolgende bestuursvergadering: 17 februari 2021, 20.30 uur

De eerstvolgende (online) bestuursvergadering vindt plaats op 17 februari a.s. Aanvang 20.30 uur. Voor inbreng van agendapunten mail naar . Bestuursvergaderingen zijn openbaar voor leden. De vergaderdata voor de komende maanden: 10 maart, 14 april, 12 mei.    

Concept modelreglement pleegouderraden

Het eerste concept modelreglement voor de pleegouderraden, gebaseerd op het modelreglement voor de cliëntenraden en de nieuwe wetgeving (Wmcz2018) waarin pleegouderraden gelijkgesteld worden aan cliëntenraden. Het concept, aangepast door de NVP, ligt nu bij de meelezers. Daarna gaat het terug naar de NVP waar de opmerkingen worden verwerkt. Naar verwachting is het definitieve modelreglement tegen … Meer lezenConcept modelreglement pleegouderraden

Online bijeenkomst ‘Trainen in de pleegzorg is een vak’

Geef jij een training in de pleegzorg? Of word je wel eens gevraagd als spreker op avonden voor pleeg- of gezinshuisouders? Platform pleegzorg.nl en het Gezinsinspriratieplein nodigen je uit om andere ‘vakgenoten’ te ontmoeten en bij elkaar inspiratie op te doen. De training wordt georganiseerd in samenwerking met de ontwikkelaars van de ‘training in trainerskwaliteiten’.  … Meer lezenOnline bijeenkomst ‘Trainen in de pleegzorg is een vak’