Webinar over gevolgen van wetswijziging medezeggenschap voor pleegouderraden: dinsdag 23 juni, 20.00 uur

Op 1 juli 2020 treedt de nieuwe Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018 (Wmcz) in werking. Deze wet vervangt de passage in de Jeugdwet over pleegouderraden. Vanaf 1 juli krijgen pleegouderraden dezelfde rechten en plichten als cliëntenraden en deze wijziging heeft invloed op de rol van de pleegouderraad. Om POR-leden en andere geïnteresseerden te informeren over … Meer lezenWebinar over gevolgen van wetswijziging medezeggenschap voor pleegouderraden: dinsdag 23 juni, 20.00 uur

17 november 2020: symposium Pleegzorg & Gezinshuis 2020, zo thuis mogelijk opgroeien

Dinsdag 17 november 2020 organiseert SCEM  in de Utrechtse Jaarbeurs het landelijk symposium  ‘Pleegzorg & Gezinshuis 2020’  een landelijk Symposium over zo thuis mogelijk opgroeien. De bijeenkomst is bedoeld voor pleegouders, gezinshuisouders, beleidsmakers en professionals en wordt georganiseerd in samenwerking met o.a. Jeugdzorg Nederland, NJI en NVP. Kosten deelname voor pleegouders: € 145. Bij inschrijven … Meer lezen17 november 2020: symposium Pleegzorg & Gezinshuis 2020, zo thuis mogelijk opgroeien

www.samenbouwenaanpleegzorg.nl

Samen bouwen aan platform pleegzorg.nl  Bouw mee aan het nieuwe online platform voor pleegouders ‘pleegzorg.nl’ dat in het voorjaar van 2021 van start moet gaan. Een plek waar pleegouders terecht kunnen voor informatie, om te leren en elkaar te ontmoeten. Initiatiefnemers Jeugdzorg Nederland en NVP roepen pleegouders op zich aan te melden en mee te … Meer lezenwww.samenbouwenaanpleegzorg.nl

Uitslag enquête gevolgen coronacrisis voor pleegouders

Pleeggezinnen veerkrachtig tijdens coronacrisis, ondanks ervaren knelpunten Driekwart van de pleeggezinnen lukt het goed om met de veranderde omstandigheden tijdens de coronacrisis om te gaan. De coronamaatregelen hebben wel invloed op pleeggezinnen: 42% van de pleeggezinnen ervaart een grote impact als gevolg van de maatregelen. Vooral bij pleeggezinnen waarvan gezinsleden tot een risicogroep behoren, zorgt … Meer lezenUitslag enquête gevolgen coronacrisis voor pleegouders

Website NJI: informatie voor ouders, pleegouders en gezinshuisouders rondom coronavirus

Website NJI: informatie voor ouders, pleegouders en gezinshuisouders rondom coronavirus. Lees meer De kabinetsmaatregelen in de aanpak van het coronavirus hebben grote maatschappelijke gevolgen. Het Nederlands Jeugdinstituut probeert via haar site kinderen, (pleeg)ouders, andere opvoeders en professionals zo goed mogelijk te informeren over de ontstane situatie. Lees meer