Eerstvolgende bestuursvergadering: 14 april 2021, 20.30 uur

De eerstvolgende reguliere (online) bestuursvergadering vindt plaats op 14 april a.s. Aanvang 20.30 uur. Voor inbreng van agendapunten mail naar . Bestuursvergaderingen zijn openbaar voor leden. Andere vergaderdata, voor zover bekend: 12 mei.    

Platform pleegzorg.nl van start

Donderdag, 25 maart, is het platform Pleegzorg.nl officieel van start gegaan, een platform voor pleegouders, pleegzorgbegeleiders en andere professionals en belangstellenden. Pleegzorg.nl is een initiatief voortgekomen uit het programma Versterken van de kracht van pleegouders en is ontwikkeld door Jeugdzorg Nederland, NVP en VNG in samenwerking met andere organisaties uit het veld, pleegouderorganisaties en individuele … Meer lezenPlatform pleegzorg.nl van start

‘Voor de Jeugd Dag’ 27 september: lever ideeën aan voor 7 april

Op maandag 27 september  organiseren NJI, VNG en VWS  – online –  de negende editie van de ‘Voor de Jeugd Dag’ rondom het thema ‘mentaal welbevinden’.  Een dag voor iedereen die met en voor kinderen, jongeren en ouders/opvoeders werkt en voor kinderen, jongeren en ouders/opvoeders zelf. Centrale vraag: hoe kunnen jeugdprofessionals, ouders en andere opvoeders … Meer lezen‘Voor de Jeugd Dag’ 27 september: lever ideeën aan voor 7 april

Impact pleegzorg op eigen kinderen van pleegouders

Niet alleen voor pleegkinderen maar ook voor eigen kinderen van pleegouders heeft het wonen in een pleeggezin een grote impact. Soms raken eigen kinderen ondergesneeuwd als gevolg van de hectiek rondom de plaatsing.  NVP en NJI hebben – drie video’s online gezet waarin eigen kinderen van pleegouders zelf aan het woord komen over hun ervaringen … Meer lezenImpact pleegzorg op eigen kinderen van pleegouders

Zorgen voor kwart van pleeggezinnen of ze pleegzorg kunnen volhouden

Bijna een kwart van de pleeggezinnen maakt zich zorgen of ze pleegzorg in de huidige omstandigheden kunnen volhouden. Bij een deel van deze groep zijn de zorgen zo groot dat er een kans is op breakdown als gevolg van de coronamaatregelen. Ook heeft de helft van de pleeggezinnen behoefte aan extra ondersteuning in de coronatijd, … Meer lezenZorgen voor kwart van pleeggezinnen of ze pleegzorg kunnen volhouden

Nieuwsbrief actieonderzoek voorkoming breakdowns

Het actieonderzoek continuïteit pleegzorg, uitgevoerd door  JN, NJI en NVP  in samenwerking met een tiental pleegzorgorganisaties, is afgerond. Lees hier verder of bekijk een presentatie met de eerste resultaten. In maart verschijnt een digitaal magazine met alle resultaten. Het einde van het actieonderzoek betekent  de start van een leernetwerk voor pleegzorgprofessionals van alle pleegzorgorganisaties in … Meer lezenNieuwsbrief actieonderzoek voorkoming breakdowns

Brief aan VWS met verzoek versneld vaccineren pleegouders

Vanuit de pleegouderraden bereikten ons signalen van zorg naar aanleiding van de vaccinatiestrategie van de overheid. Pleegouders maken zich soms zorgen over het besmettingsrisico gezien de vele contacten die zij hebben in hun rol als pleegouder, waaronder contacten met hulpverleners en biologische familie(s) van hun pleegkind(eren). Daarom is vanuit het bestuur van de LOPOR eind … Meer lezenBrief aan VWS met verzoek versneld vaccineren pleegouders