Eerstvolgende bestuursvergadering: 12 januari 2022

De eerstvolgende bestuursvergadering vindt plaats op 12 januari a.s. Locatie is nog niet bekend. Het bestuur vergadert maandelijks, m.u.v. de zomervakantie. Indien de coronamaatregelen dit vereisen wordt er online vergaderd. Bestuursvergaderingen zijn openbaar voor leden. Voor meer informatie of het inbrengen van agendapunten mail naar . Vergaderschema 2022: 12 Januari 2022 9 Februari 2022 9 … Meer lezenEerstvolgende bestuursvergadering: 12 januari 2022

Teken de petitie: neem staatssecretaris voor Jeugd op in nieuw kabinet

LOPOR start petitie en doet oproep aan politiek Den Haag: neem staatssecretaris voor Jeugd op in nieuw kabinet. Teken de petitie hier. Help ons om de meer dan veertigduizend handtekeningen bijeen te krijgen, die nodig zijn om het verzoek bespreekbaar te maken in de Tweede Kamer. De jeugd heeft de volle aandacht nodig van de … Meer lezenTeken de petitie: neem staatssecretaris voor Jeugd op in nieuw kabinet

Aandacht voor eigen kinderen in pleeggezin in nieuw boek ‘Als broers en zussen’

Hoe is het om als broers en zussen op te groeien in een pleeg- of adoptiegezin? In het nieuwe boek ‘Als broers en zussen’ vertellen vierentwintig jongeren van veertien tot twintig jaar over hun ervaringen. Er is speciale aandacht voor de biologisch eigen kinderen in een adoptie- of pleeggezin.  Auteurs: Femmie Juffer, Lindy Popma en … Meer lezenAandacht voor eigen kinderen in pleeggezin in nieuw boek ‘Als broers en zussen’

Vijf partijen slaan handen ineen om vastgelopen complexe jeugdzorg vlot te trekken

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Kinderombudsman, Nationale Ombudsman, Nederlandse Zorgautoriteit en Raad voor Volksgezondheid en Samenleving slaan de handen ineen om de vastgelopen patronen en systemen binnen de complexe jeugdhulp vlot te trekken. Kinderen en gezinnen met de meest complexe problemen moeten sneller en beter geholpen worden. Nu ontstaan crisissituaties terwijl partijen die verantwoordelijk zijn … Meer lezenVijf partijen slaan handen ineen om vastgelopen complexe jeugdzorg vlot te trekken

Platform pleegzorg.nl van start

Donderdag, 25 maart, is het platform Pleegzorg.nl officieel van start gegaan, een platform voor pleegouders, pleegzorgbegeleiders en andere professionals en belangstellenden. Pleegzorg.nl is een initiatief voortgekomen uit het programma Versterken van de kracht van pleegouders en is ontwikkeld door Jeugdzorg Nederland, NVP en VNG in samenwerking met andere organisaties uit het veld, pleegouderorganisaties en individuele … Meer lezenPlatform pleegzorg.nl van start