Vanaf 1 januari 2022 blijft gemeente waar kind vandaan komt verantwoordelijk voor kosten

Per 1 januari 2022 wordt de Jeugdwet gewijzigd in verband met de verduidelijking van het woonplaatsbeginsel (Wet wijziging woonplaatsbeginsel). Volgens het nieuwe woonplaatsbeginsel blijft de gemeente waar een kind stond ingeschreven direct voorafgaand aan de zorg met verblijf verantwoordelijk voor een kind, ook financieel. Het nieuwe woonplaatsbeginsel moet meer duidelijkheid scheppen over welke gemeente verantwoordelijk … Meer lezenVanaf 1 januari 2022 blijft gemeente waar kind vandaan komt verantwoordelijk voor kosten

Eerstvolgende bestuursvergadering: datum nog niet bekend

Volgende bestuursvergadering: …………(datum nog niet bekend) a.s. in Utrecht, Rijnsweerd. Aanvang 19.30 uur. Bestuursvergaderingen zijn openbaar voor POR-leden. Graag vooraf aanmelding bij de voorzitter (we vergaderen bij hem op kantoor): .

Waarom stoppen pleegouders

De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen, het Nederlands Jeugdinstituut en Jeugdzorg Nederland deden samen het onderzoek “Waarom stoppen pleegouders”. Bijgaand de link naar de onderzoeksresultaten. Minder uitval pleegouders bij betere begeleiding. Volg de ontwikkelingen via de Nieuwsbrief Actieonderzoek Continuïteit pleegzorg.