Bestuursvergadering woensdagavond 11 december in Rijnsweerd/Utrecht.

De eerstvolgende bestuursvergadering wordt gehouden op donderdag 30 januari in Rijnsweerd/Utrecht. Bestuursvergaderingen zijn openbaar voor afgevaardigden van de pleegouderraden. Graag aanmelden via   U ontvangt dan tijdig de agenda. Ook het inbrengen van agendapunten kan via dit adres. De LOPOR is tevens dringend op zoek naar mensen die het bestuur willen versterken.  

Vanaf 25 november is het mogelijk om in te schrijven op de nieuwe videoreeks.

Vanaf 25 november is het mogelijk om in te schrijven op de nieuwe videoreeks van Inge Vandenweege over het opvoeden van pleegkinderen, mede mogelijk gemaakt door het programma Versterken van de kracht van pleegouders. Inge Vandenweege is schrijfster van het boek “Een (h)echte uitdaging”. Inschrijven voor de reeks van zes video’s kan via deze link. … Meer lezenVanaf 25 november is het mogelijk om in te schrijven op de nieuwe videoreeks.

Op 23 november aanstaande LOPOR-dag met als gast Tweede Kamerlid René Peters 

Onze eerstvolgende LOPOR-dag wordt gehouden op 23 november aanstaande van 10.00 tot circa 14.30 uur bij Visiom,  Barchman Wuytierslaan 10, 3818 LH Amersfoort, tegenover station Amersfoort Centraal. Als gast zal aanwezig zijn het Tweede Kamerlid René Peters (CDA) en er zal speciale aandacht zijn voor de evaluatie van de Wet versterking positie pleegouders die bij de … Meer lezenOp 23 november aanstaande LOPOR-dag met als gast Tweede Kamerlid René Peters 

Wetsvoorstel aanhangig om het woonplaatsbeginsel in het kader van de pleegzorg aan te passen

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel aanhangig tot wijziging van het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet (kamerstuk 35 219). Het bestuur van de LOPOR is blij dat met de voorgenomen wijziging een einde komt aan de zorgelijke situatie dat in bepaalde gemeenten pleeggezinnen geen plaatsing meer krijgen omdat daarmee de kosten van pleegzorg van die … Meer lezenWetsvoorstel aanhangig om het woonplaatsbeginsel in het kader van de pleegzorg aan te passen

Wetsevaluatie Verbetering positie pleegouders aangeboden aan de Tweede Kamer

Op 7 juni 2019 is de Wetsevaluatie verbetering positie pleegouders aangeboden aan de Tweede Kamer: Wetsevaluatie verbetering positie pleegouders. De LOPOR zal gevraagd worden om samen met Jeugdzorg Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen na te gaan hoe medezeggenschap van pleegouders bij pleegzorgaanbieders versterkt kan worden. De Tweede Kamer zal bij de eerstvolgende Voortgangsrapportage … Meer lezenWetsevaluatie Verbetering positie pleegouders aangeboden aan de Tweede Kamer

Vertrouwelijke ingang bij het Ministerie van Financiën

Pleegzorg is een fenomeen waar niet iedereen mee bekend is. Dat geldt ook voor werknemers van de belastingdienst die, door onbekendheid met de situatie in de pleegzorg, de regelgeving met betrekking tot toeslagen en belastingheffing niet altijd correct toepassen. Het komt vaak voor dat een pleeggezin er met de belastingdienst niet uitkomt en de zaak … Meer lezenVertrouwelijke ingang bij het Ministerie van Financiën