Opleiding

De LOPOR is in samenwerking met de Nederlandse Verenging voor Pleegouders bezig een cursus op te zetten voor leden van Pleegouderraden in Nederland. In de vorm van een HOE boek en een DOE boek zal onder andere aandacht worden besteed aan de medezeggenschap, wetgeving (rechten en plichten) betreffende het pleegouderschap, de voorwaarden voor de pleegzorgaanbieders. … Meer lezenOpleiding

Brief naar de staatssecretaris van VWS de heer Maarten van Ooijen

Door de LOPOR is op 22 december 2022 een brief geschreven naar de staatssecretaris van VWS de heer Maarten van Ooijen, waarin we onze zorgen uiten over het mogelijk niet volledig financieren van de verhoging van de pleegoudertoeslag, door gemeenten een de jeugdzorginstellingen. Aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De heer Maarten van … Meer lezenBrief naar de staatssecretaris van VWS de heer Maarten van Ooijen

Volgende LOPOR-dag: 24 september 2022 in Veenendaal

Zaterdag 24 september a.s. wordt in Veenendaal de  eerstvolgende LOPOR-dag georganiseerd voor afgevaardigden van de Nederlandse pleegouderraden. Tijdens de LOPOR-dagen die ca. twee keer per jaar plaatsvinden komen vertegenwoordigers van de aangesloten pleegouderraden samen om elkaar te adviseren en te informeren. Tevens wordt een gastspreker uitgenodigd met expertise op een relevant vakgebied. Ditmaal is dit … Meer lezenVolgende LOPOR-dag: 24 september 2022 in Veenendaal