Volgende LOPOR-dag: 24 september 2022 in Veenendaal

Zaterdag 24 september a.s. wordt in Veenendaal de  eerstvolgende LOPOR-dag georganiseerd voor afgevaardigden van de Nederlandse pleegouderraden. Tijdens de LOPOR-dagen die ca. twee keer per jaar plaatsvinden komen vertegenwoordigers van de aangesloten pleegouderraden samen om elkaar te adviseren en te informeren. Tevens wordt een gastspreker uitgenodigd met expertise op een relevant vakgebied. Ditmaal is dit … Meer lezenVolgende LOPOR-dag: 24 september 2022 in Veenendaal

Vanaf 1 januari 2022 blijft gemeente waar kind vandaan komt verantwoordelijk voor kosten

Per 1 januari 2022 wordt de Jeugdwet gewijzigd in verband met de verduidelijking van het woonplaatsbeginsel (Wet wijziging woonplaatsbeginsel). Volgens het nieuwe woonplaatsbeginsel blijft de gemeente waar een kind stond ingeschreven direct voorafgaand aan de zorg met verblijf verantwoordelijk voor een kind, ook financieel. Het nieuwe woonplaatsbeginsel moet meer duidelijkheid scheppen over welke gemeente verantwoordelijk … Meer lezenVanaf 1 januari 2022 blijft gemeente waar kind vandaan komt verantwoordelijk voor kosten

Eerstvolgende bestuursvergadering: datum nog niet bekend

Volgende bestuursvergadering: …………(datum nog niet bekend) a.s. in Utrecht, Rijnsweerd. Aanvang 19.30 uur. Bestuursvergaderingen zijn openbaar voor POR-leden. Graag vooraf aanmelding bij de voorzitter (we vergaderen bij hem op kantoor): .