LOPOR

Laatste Nieuws:

De vereniging LOPOR (Landelijk Overleg PleegOuderRaden) behartigt op landelijk niveau de belangen van pleegouderraden (PORREN) en de pleeggezinnen die zij vertegenwoordigen. Wij zijn gesprekspartner van de Rijksoverheid en van organisaties die zich met pleegzorg bezighouden, waaronder de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Jeugdzorg Nederland.

De LOPOR is ontstaan uit de behoefte van een aantal pleegouderraden om informatie uit te wisselen.

De LOPOR verzamelt en bundelt informatie vanuit de pleegouderraden en benadert hiermee actief haar gesprekspartners.

De LOPOR biedt een platform waar pleegouderraden elkaar kunnen adviseren en informeren. We bieden ondersteuning aan nieuw op te richten pleegouderraden en ondersteunen bestaande pleegouderraden desgewenst bij de uitvoering van hun taken. De pleegouderraden zijn wettelijk verankerd in de wet Verbetering Positie Pleegouders, sinds de invoering in 2013.

De LOPOR wil de expertise die wordt opgebouwd delen en waar nodig de krachten bundelen.